Image Pure

Image Pure

De website https://www.imagepure.be bevat een portfolio in het kader van mijn activiteit als fotograaf. 
Deze  site is heden niet gekoppeld aan een onderneming of organisatie. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), GDPR in het Engels, is van toepassing op ondernemingen en organisaties. 

Persoonsgegevens

In principe worden bij het gebruik van deze website geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (kortweg ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’).

Gegevens die u toch zou meedelen bij het gebruik van de website, zoals bij in het contactformulier, of indien u mij rechtstreeks via e-mail contacteert, worden verwerkt door mijzelf.  Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming gerespecteerd. De doeleinden van deze gegevens zijn de volgende:
– communicatie met de gebruiker met betrekking tot het nagelaten bericht in het contactformulier;
– het e-mailadres en/of adres kan worden aangewend om u op de hoogte te houden van eventuele activiteiten die u kunnen interesseren (bvb een tentoonstelling of drukwerk). Verwerkte persoonsgegevens worden door mijzelf niet aan derden meegedeeld, tenzij deze mogelijkheid is voorzien via een contract tussen de partijen.

De gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van (a) het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens, (b) de concrete doeleinden van deze verwerkingen, (c) de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en (d) de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. De gebruiker kan de gegevens opvragen die over hem werden verwerkt, alsook informatie over de oorsprong van die gegevens.

Eveneens heeft de gebruiker het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Eenieder is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Eenieder mag zich ook verzetten tegen het verwerken van de desbetreffende persoonsgegevens. Hiervoor dient u wel uw identiteit aan te tonen.

Vragen?

U kan, bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, steeds contact opnemen via het contactformulier.
Tevens heeft u het recht om foto’s met uw portret te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen via het contactformulier. Er zal zo snel mogelijk op uw verzoek gereageerd worden.

Copyrighted